До основних атрибутів земельної ділянки слід віднести: межу, площу, адресу та кадастровий номер, права та зобов’язання суб’єкта володіти, розпоряджатись, користуватись, управляти, спадкувати, і.т.д. наявність обмежень, обтяжень, земельних сервітутів, вартість в користуванні та вартість в обміні, а в сільському господарстві додатково грунтовий покрив, рельєф та експозиція схилу, конфігурація, кліматичні особливості і т.д.

При оформленні прав власності на земельну ділянку трапляються помилки, які можуть стати причиною серйозних проблем як на етапі землекористування, так і на етапі укладанні угод купівлі-продажу, розподілу землі та інших способів відчуження. При цьому помилки можуть носити як технічний, так і документальний характер.

Вихід з ситуації може бути незалежна експертиза земельної ділянки з проведенням геодезичних робіт та перевірки розробленої землевпорядної документації.

Вартість експертизи землі

Остаточна вартість земельно-технічної експертизи буде визначена виходячи з обсягу, специфіки і складності поставлених завдань.